Hoeve Nederheide, één van de redenen waarom u voor ons kiest
Bosrijke uitrijmogelijkheden
Vele binnen- en buiten faciliteiten pensionstalling
Professioneel ervaren personeel
Gespecialiseerd in training spring- en dressuurpaarden
Africhten, zadelmak maken (sport)paarden en Pony's

Disclaimer/Copyright

Disclaimer / Copyright

Disclaimer en alle rechten voorbehouden. De op deze site gegeven informatie is, met uitzondering van via RSS-feeds aangeleverde informatie, eigendom van de Hoeve Nederheide. Overname van deze informatie is dan ook niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hoeve Nederheide of haar wettelijke vertegenwoordiger. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de geboden informatie kan men aan deze site geen rechten ontlenen. Externe factoren kunnen er voor zorgdragen dat de geboden informatie niet meer actueel is en derhalve niet meer relevant is.
Hoeve Nederheide aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten van handelen op basis van gegevens die deze site verschaft.
Hoeve Nederheide kan de site zonder voorafgaande waarschuwing wijzigen.
Beeldmateriaal

Het aangeboden beeldmateriaal wordt ter goeder trouw aangenomen en eventueel geplaatst. De Hoeve Nederheide plaatst derhalve het geboden beeldmateriaal in de overtuiging dat het auteurs- of eigendomsrecht bij de aanbieder ligt.
De op deze site getoonde foto's en/of video's zijn expliciet eigendom van de fotograaf.
Hoeve Nederheide heeft het exclusieve recht deze foto's en video's te gebruiken. Ieder ander die zonder de uitdrukkelijke toestemming van de fotograaf deze foto's en/of (delen van) video's gebruikt is in overtreding van het auteursrecht op dit beeldmateriaal.
Er zal tegen deze overtreding juridische stappen ondernomen worden.
RSS-Feeds

Hoeve Nederheide.nl neemt via RSS-feeds (nieuws)berichten over van diverse andere websites. Dit betreft, in de meeste gevallen, een geautomatiseerd proces op basis van RSS feeds en/of gelijkwaardige technieken. Over de inhoud van betreffende (nieuws)berichten kan Hoeve Nederheide.nl hierdoor nimmer worden aangesproken. Bovendien zijn de artikelen in de volledige vorm alleen te lezen op de originele website waar de RSS-feed van afkomstig is.
Cookie-wetgeving

Sinds Juni 2012 is de nieuwe wetgeving omtrent het gebruik van cookies van kracht. Deze wetgeving houdt onder andere in dat bezoekers van een website toestemming moeten geven indien de website cookies wil plaatsen ten behoeve van advertemties en het bijhouden van statestieken omtrent bezoekers en hun interesses. Deze website plaatst dergelijke cookies echter niet op uw computer. Wel wordt er ten behoeve van de sessie een cookie geplaatst.
Zodoende wordt er niet iedere keer gevraagd om toestemming voor het plaatsen van een dergelijk cookie.
Ook worden er op deze site geen adresgegevens bijgehouden en wordt persoonlijke informatie niet aan derden doorgegeven.
U bent hier: Startpagina NL >> Copyright